Kurs na wózki widłowe. Czym jest i dlaczego warto go zrobić?

W składach budowlanych, magazynach, a także hurtowniach mamy do czynienia z ogromną ilością ciężkich towarów znajdujących się na wysokich regałach. Jednym z obowiązkowych elementów wyposażenia wspomnianych przestrzeni są wózki widłowe, których modele dobierane są w zależności od specyfiki pracy. Aby posługiwać się wózkiem widłowym, koniecznie trzeba posiadać stosowne uprawnienia, których otrzymanie jest możliwe po ukończeniu państwowego egzaminu zwieńczającego kurs. Kwalifikacje na operatora wózka widłowego umożliwiają przenoszenie palet, skrzyń, a także operowanie ładunkiem.

 

Jakie są główne rodzaje wózków widłowych?

Najczęściej są to pojazdy mechaniczne napędzane silnikiem spalinowym i przeznaczone są do transportowania ciężkich ładunków, które umieszczone są na paletach. Na rynku dostępne są nie tylko modele spalinowe, ale również gazowe i elektryczne. Te ostatnie można wykorzystywać głównie w przestrzeniach zamkniętych, a więc tam, gdzie wstępu nie maja modele spalinowe i gazowe – tylko jeżeli są wyposażone w specjalne filtry. Wspomniane pojazdy oprócz rozróżnienia związanego ze sposobem napędzania dzieli się także na wykonywane funkcje. Można wyróżnić wózki widłowe:

  • bocznego załadunku,
  • terenowe (wykorzystywane na placach budowy),
  • ze zmiennym wysięgiem,
  • podnośnikowe sterowane z poziomu czy podestu roboczego,
  • z wysuwanym masztem,
  • z osobą sterującą pojazdem podnoszoną wraz z towarem.

 

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby wziąć udział w kursie?

Chcesz wziąć udział w kursie, który da Ci odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje? Musisz spełniać dwa podstawowe kryteria. Konieczne jest ukończenie 18 roku życia, a także posiadania minimalnego wykształcenia podstawowego, a więc trzeba mieć ukończoną szkołę podstawową.

 

Uprawnienia i kwalifikacje

Jak już wspomnieliśmy, aby przystąpić do kursu trzeba spełniać dwa aspekty. Do obsługi wózka widłowego zostanie dopuszczona wyłącznie osoba, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Dozoru Technicznego, lub która posiada książkę operatora maszyn roboczych wraz z wpisem w zakresie obsługi pojazdów podnośnikowych. Wyróżnia się kilka kategorii uprawnień, wśród których można wyróżnić:

  • modele podnośnikowe prowadzone i sterowane zdalnie,
  • modele podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych maszyn,
  • modele podnośnikowe specjalizowane (można korzystać z dowolnych modeli napędowych i bez ograniczeń wysokości).

 

Specjalistyczne kursy na wózki widłowe

Na rynku działa wiele firm zajmujących się organizowaniem kursów na wózki widłowe. Dni szkoleń oraz godziny najczęściej można ustalić według indywidualnych preferencji, dzięki czemu każdy może skorzystać ze szkolenia. Najczęściej kursy odbywają się w specjalnych ośrodkach szkoleniowych, a także w miejscach wskazanych przez pracodawców.

 

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?

Warto pamiętać, że samo ukończenie kursu nie jest podstawą, dzięki której możemy uzyskać wszystkie certyfikaty i uprawnienia do sterowania wózkiem widłowym. Zdobycie kwalifikacji jest możliwe po zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną Dozoru Technicznego. Egzamin po ukończeniu kursu składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie pisemnej, gdzie wystarczy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi na 15 pytań. Natomiast praktyczna część egzaminu odbywa się pod nadzorem komisji na placu manewrowym, gdzie również oceniana jest znajomość zasad BHP.

 

Jak długo ważne są uprawnienia?

Warto wiedzieć, że uprawnienia są ważne terminowo, dlatego trzeba je regularnie odnawiać, aby móc pracować w zawodzie. W zależności od modelu urządzenia ważność certyfikatu wynosi od 5 do 10 lat – z czego okres 5-letni dotyczy operatorów podnośników specjalizowanych. Szkolenie jest świetnym sposobem na zdobycie nowych umiejętności dla osób młodych, które poszukują zatrudnia, jak również dla osób, które długo pracują w branży i chcą podnieść swoje kompetencje. Z kursów mogą skorzystać osoby, które szukają pracy w hurtowniach, zakładach produkcyjnych, sklepach wielkopowierzchniowych, a także w magazynach. Zdobyte po egzaminie uprawnienia są nie tylko respektowane w Polsce, ale również za jej granicami.

0
Feed

Zostaw komentarz