Kurs na wózki widłowe

Profesjonalnie, kompleksowo i w przystępnej cenie – kurs operatorów wózków widłowych w BZ GAZ-SERWIS to najlepszy sposób by zdobyć umiejętność obsługi wózka widłowego i mieć szansę na zdobycie stabilnego zatrudnienia w wielu branżach. Operator wózka widłowego to specjalista poszukiwany w firmach, które dysponują ogromnymi magazynami, składami materiałów, ale również w zakładach produkcyjnych, halach sprzedażowych, hurtowniach oraz licznych mniejszych przedsiębiorstwach. Zatem, jeśli interesuje Cię zawód, w którym będziesz mógł pracować przez wiele lat, chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, postaw na kurs operatora wózków widłowych. Co ważne, kurs wózków widłowych ukończony w Polsce, otwiera możliwość znalezienia pracy w większości krajów Europy i jest szansą na sowite zarobki! Sprawdź naszą ofertę i zrób pierwszy krok na swojej drodze do kariery.

Kurs wózka widłowego

Każdy operator wózka widłowego musi ukończyć odpowiedni kurs, dzięki któremu zyska uprawnienia do wykonywania zawodu. Od 2018 roku, nadzór nad szkoleniem osób, które obsługują wózki widłowe, przejął Urząd Dozoru Technicznego (UDT), by zapewnić odpowiedni poziom umiejętności i wiedzy, a co za tym idzie – bezpieczeństwa pracowników. Przed tą datą, wiele placówek traktowało kurs wózka widłowego po macoszemu, łatwo było zdać egzamin, bo istniało ogromne zróżnicowanie programów, a same zajęcia nierzadko były fikcją. Dziś obowiązuje wspólny standard i zasób wiedzy, który musi posiadać każdy uczestnik kończący kurs. Wózki widłowe, choć są to pojazdy niezbyt skomplikowane, mogą być awaryjne, a praca z nimi niebezpieczna, dlatego operator musi znać zasady działania, by eliminować ryzyko we wszelkich możliwych obszarach.

Chcesz skorzystać z ofert lub masz jakieś pytania?

Wózek widłowy kurs – dla kogo?

Aby zostać operatorem wózka widłowego należy spełnić kilka kryteriów. W pierwszej kolejności warto podkreślić, że kurs wózków widłowych jest dostępny, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, a panie wykazują coraz większe zainteresowanie nabyciem takich umiejętności. Warunkiem przystąpienia do kursu jest z pewnością ukończenie 18. roku życia i świadectwo ukończenia szkoły na poziomie minimum podstawowym. Ponadto kandydat musi wykazywać się odpowiednim stanem zdrowia fizycznego i psychicznego, tj. takim, który pozwala na wykonywanie pracy na wózku widłowym. Operator wózka widłowego musi być ciągle czujny i świadomy, co się dzieje w jego otoczeniu, dlatego bardzo ważne jest, aby osoba rozpoczynająca kurs na wózki widłowe posiadała zdolność: do wykonywania wielogodzinnej pracy w pozycji siedzącej, pracy w zmiennych temperaturach, oceny wysokości i odległości, zachowania równowagi, koordynacji ruchów i szeroko pojętej odpowiedzialności. Choroby tj. cukrzyca, padaczka, poważna wada wzroku, brak kończyny górnej lub dolnej, dolegliwości psychologiczne wykluczają z grona osób, które mogą rozpocząć kurs.

Wózki widłowe kurs – cel

Celem kursu na operatora wózka widłowego jest przygotowanie kandydatów do samodzielnej obsługi wózków widłowych, a więc na wszystkie typy i rodzaje wózków funkcjonujących w UE. Nasze kursy w optymalny sposób łączą zasób niezbędnej wiedzy z praktycznymi umiejętnościami. W części teoretycznej przekazujemy wiedzę, m.in. na temat: budowy wózka widłowego, obowiązków operatorów, zasad dotyczących załadunku i rozładunku, BHP, zachowania w niebezpiecznych sytuacjach, przeglądów i serwisowania pojazdów. Część praktyczna to korzystanie ze sprzętu i nauka bezpiecznej obsługi. Nauka koncentruje się na bezpiecznym przeładunku, załadunku, przenoszeniu i podnoszeniu ładunków. Po zrealizowaniu zajęć, kursant musi przystąpić do egzaminu, a jego pozytywny wynik jest podstawą uzyskania uprawnień.

Operator wózków widłowych – kurs i co dalej?

Po uzyskaniu uprawnień, osoba z zaświadczeniem kwalifikacyjnym UDT ma szansę na znalezienie pracy w wielu miejscach. Jakkolwiek specyfika firm zatrudniających operatorów wózków widłowych jest bardzo szeroka, to sama praca operatora w różnych miejscach jest do siebie podobna. Do obowiązków operatorów wózków należy:

 • kierowanie wózkiem widłowym,
 • załadunek i rozładunek towarów umieszczonych w pojazdach, w magazynie lub na paletach,
 • układanie towarów w określonym porządku,
 • układanie pustych palet,
 • dbałość o powierzony pojazd,
 • przechowywanie i uzupełnianie książki obsługi, dziennika konserwacji oraz książki rewizyjnej wózka.
Zarezerwuj teraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator wózków widłowych – kurs i co dalej?

Nasza firma ma bogate doświadczenie w profesjonalnej organizacji kursów na operatora wózka widłowego we Wrocławiu. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, która ma doświadczenie w przygotowaniu kursantów do egzaminów UDT. Nasz ośrodek wyróżnia:

 • posiadanie własnego placu manewrowego i pojazdów,
 • realizacja szkoleń zgodnie z programem UDT,
 • kompleksowy program, który kładzie nacisk na umiejętności praktyczne, przydatne w realnej pracy,
 • doświadczona kadra,
 • wysoki odsetek zdawalności egzaminu końcowego,
 • możliwość wydawania zaświadczeń ważnych na europejskim rynku pracy,
 • atrakcyjna cena.

Jesteśmy w stanie dostosować termin do potrzeb kursantów oraz zaplanować godziny zajęć w taki sposób, by nie kolidowały one z codziennymi obowiązkami uczestników. Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań związanych z naszymi kursami wózków widłowych. 

Formularz kontaktowy